En gjennomtenkt tilnærming til sikkerhet

Fra papirarbeid til å styre et fly: vårt integrerte system for sikkerhetsstyring (SMS) gjennomsyrer alle aspekter av virksomheten vår. Dette er en systematisk prosess som brukes til å identifisere potensielle farer, vurdere risiko og utvikle riktige handlingsplaner. Integrert SMS styrerer vår sikkerhetskultur og er hovedgrunnen til at CHC både har bransjeledende resultater når det gjelder å unngå ulykker og overlegne kvalitetsstandarder.

Vi har flere systemer på plass for å kontinuerlig forbedre vår sikkerhetshistorikk. Disse systemene er både proaktive og reaktive av natur. Slik kan vi garantere lav risiko og opprettholde evnen til å handle raskt og systematisk hvis problemer oppstår. Systemene inkluderer analyse av flydata, et robust rapporteringssystem, prosedyrer for undersøkelse av hendelser og ulykker, og korrigerende tiltak.

Vår SMS er også integrert med sertifiseringene ISO 9001, 14001 og 18001 for å sikre at vi holder fokus på kundenes behov og nøkkelmålet vårt: ingen skade på personer, eiendom eller miljø.