Sikkerhet: En kultur. Et engasjement. En forretningsmetode.

Vår tilnærming til emnet sikkerhet er basert på et enkelt, men ambisiøst og gjennomført engasjement: ingen skade på mennesker, eiendom eller miljøet. Denne tilnærmingen støttes av en infrastruktur for sikkerhet i toppklasse, som dekker alle ansatte, alle kontinenter, og alle aspekter av verdens største selskap innen helikopterservicebransjen.

Avanserte opplæringsprogrammer, bransjens beste vedlikeholdsrutiner, moderne teknologi og en sikkerhetsfokusert bedriftskultur har i samspill tillatt oss å opparbeide en markedsledende sikkerhetshistorikk. I følge Helicopter Safety Team (IHST), er ulykkesfrekvensen vår for offshoretransport 8 ganger bedre en gjennomsnittsfrekvensen for bransjen. Ulykkesfrekvensen til selskapet vårt er kun en brøkdel av det som rapporteres fra den globale sivile luftfartsbransjen.

Et Safety and Quality Management System (SMS) i verdensklasse er en essensiell del av selskapets forretningsplan, og hviler på en sterk kultur som gir alle ansatte autoriteten til å identifisere, rapportere og endre utrygge rutiner og prosedyrer. Ansatte bruker et verdensomspennende system for rapportering og analyse av hendelser der oppdagelse av delte risikoer bidrar til å forhindre problemer eller begrense effekten av dem på våre ansatte og forretninger.

SMS styrkes ytterligere gjennom vårt engasjement for å utvikle og dele de beste praksisene, hentet både fra fastvinge- og rotorflyvning. For å oppnå dette opprettholder vi gode samarbeidsforhold med mange bransjeorganisasjoner, slik som IHST.

I tillegg bidrar vi til bransjesamarbeid om eksisterende og nye sikkerhetssystemer, verktøy og initiativer. Vår årlige Safety & Quality Summit samler hundrevis av deltagere fra sikkerhetsbransjen til å diskutere og dele innovasjoner innen sikkerhet på tvers av den globale helikopterservicebransjen.