Trygt hjem, trygge hjemme: Vi bor her vi også

Vår globale rekkevidde betyr at vi kaller dusinvis av steder verden rundt for hjemme. Noen av disse stedene har vi vært en del av samfunnet i over 50 år. Folk er avhengige av vårt bidrag på mange forskjellige måter—og vi gjør alt for å stille opp når det trengs.

CHC-medarbeidere støtter veldedige og andre organisasjoner i samfunnet ved å donere penger, jobbe frivillig og mer... Mesteparten av innsatsen vår er rettet mot trengende naboer—spesielt de som mangler grunnleggende ting som mat og husly. Vi støtter organisasjoner som hjelper barn i nød, og andre som jobber for å skape bevissthet om og bekjempe sykdom, slik som veldedige organisasjoner som jobber med kreftforskning.

Lokale CHC-team bestemmer selv hvor de skal fokusere innsatsen sin, i henhold til globale retningslinjer som er nedsatt for å sikre at selskapets bidrag totalt sett skal være mest mulig effektivt. Denne frivillighets- og giverånden bidrar også til å skape samhold blant våre medarbeidere, og mange av våre bidrag til samfunnet er basert på samarbeid.

Kontakt oss på communications@chc.ca hvis du representerer en organisasjon i en av våre CHC-hjembyer og føler at vi burde vite mer om dere.