Offshore ekspertise med tyngde og dybde

Flere årtier med flyginger over vann og under ekstremt utfordrende forhold har gitt oss uovertruffen kunnskap, evner og lederskap innen offshoretransport for firmaer som finner og produserer olje og naturgass. Hvert år frakter våre ansatte mer enn én million passasjerer til og fra skipene og plattformene der de har sinne arbeidsplasser offshore.

I dag representerer reserver på dypt og ultradypt vann det absolutte flertallet av verdens nye olje- og gassreserver, og oppdages hovedsakelig i områder der vi har godt utviklet kapasitet: utenfor kysten av Australia, Brasil, Norge, Storbritannia og flere land i Afrika.

Etterhvert som kundene våre fortsetter å flytte grenser for å finne og produsere olje og gass, gir CHCs avanserte flåte, innovative teknologi og globale rekkevidde oss en unik mulighet til å forstå og møte deres behov på en trygg måte.