CHCs retningslinjer for personvern

CHC helikopter respekterer personvernet til besøkende på nettsiden. Besøkende til denne nettsiden må ikke avsløre personlig informasjon. Men besøkende kan på frivillig basis oppgi personlige opplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse og postadresse for å motta pressemeldinger eller annet materiale fra CHC.

CHC helikopter vil ikke avsløre, selge eller leie personlig informasjon som gis på denne nettsiden til tredjeparter unntatt våre tilknyttede selskaper, enten gratis eller mot godtgjørelse, med mindre det kreves av loven.

Alle søknader om ansettelse som blir sendt via denne nettsiden blir formidlet til personalavdelingen og vil bli behandlet på en konfidensiell måte. Noen av CHCs kunder krever at CHC overleverer standard CV-er for piloter og ingeniører i forbindelse med revisjoner eller anbud på kontrakter. Hvis en søker som sender informasjon via nettsiden blir ansatt av CHC Helicopter, kan denne informasjonen gjøres tilgjengelig for kundene for å tilfredsstille ovennevnte krav i anbudsprosessen.

Selv om CHC helikopter har tatt i bruk metoder som er utviklet for å sikre beskyttelse av personlige opplysninger og som regnes for å være effektive, kan vi ikke garantere at slik informasjon ikke vil gå tapt, brukes ulovlig eller bli endret på en uredelig måte. Dette er fordi ingen dataoverføring over internett kan garanteres å være helt konfidensiell. Derfor har ikke vi ansvar for hvordan du eller en tredjepart bruker denne informasjonen.